> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: သမိုင္း

Mar 29, 2009

သမိုင္း

ၾကည္။
ပဲျပဳတ္နဲ႔ နံျပား
စားခ်င္သည္။

ေရွးအေတတီက မွတ္တမ္း
သူရဲေကာင္း ေအာင္ဆန္း
သမိုင္းနဲ႔လြမ္း။ ။

ေမာင္ေပါက္စည္(မန္းတကၠသိုလ္)
အညာေက်းက ကဗ်ာေတး ကဗ်ာစာအုပ္၊ စာ ၅