> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ငါး

Mar 28, 2009

ငါး

တစ္ဘဝလံုးလိုလို
ငါးရယ္လို႔ တစ္ေကာင္တစ္ေလမွ မမိ
ၾကည့္
မိမယ့္မိေတာ့ စၾကာဝဠာႀကီး
အေပၚဆြဲတင္လိုက္ေတာ့
ငါ့ ငါးမွ်ားတံဟာ ကိုင္းညႊတ္ၿပီး
သက္တန္႔ျဖစ္သြား
ငါ့ကို ျပန္မွ်ားခဲ့ေပါ့။ ။

ေမာင္ေခ်ာႏြယ္