> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: မိုးတစ္ေတြး

Mar 28, 2009

မိုးတစ္ေတြး

မိုးေတြလိုပဲ စိတ္ေတြေစြေနမိတာေတာင္
ေကာင္းကင္လို မထစ္ခ်ဳန္းလိုက္ႏိုင္ဘူး
စိမ္လန္းသြားမႈကိုသာ လြမ္းရ
တစ္ထိုင္က မထခ်င္ေတာ့ဘူး
လမ္းေတြ ဗြက္ျဖစ္ဦးမယ္ထင္ပါရဲ ့။

စည္သူၿငိမ္း
အမွတ္ ၁၃၊ ပိေတာက္ပြင့္သစ္မဂၢဇင္း၊ ၀၇