> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ကိုက္လမ္း

Mar 28, 2009

ကိုက္လမ္း

ငါဟာ
ကမာၻႀကီးကို နားစြင့္ထားသူ ယုန္ကေလးပါ
ေန႔စဥ္ ေန႔စဥ္
ငါ့ဝပ္က်င္းကေလးကေန ငါ အစာရွာထြက္တိုင္း
သစ္ပင္ျမက္ပင္ေလးေတြ ကိုက္ကိုက္ၿပီး
ငါထြက္လာခဲ့ၿမဲ
ခု...
လူနဲ႔ေခြးမ်ား ေတာေျခာက္ၾက
အေျပးအျမန္ ငါ့ကိုက္လမ္းေလးအတိုင္း ျပန္လာခဲ့ရာ
ပိုက္ထဲ...
ငါ့သစၥာတရားဟာ ငါ့အသက္ကိုယူသြားၾကေပါ့။ ။

ေမာင္ေခ်ာႏြယ္။