> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: တံတား

Mar 28, 2009

တံတား

ေသမလား ရွင္မလားငါမသိဘူး
ငါတံတားကို ျဖတ္ရမယ္...။

ေမာင္ၾကဴးရင့္
အမွတ္ ၃၊ ပိေတာက္ပြင့္သစ္မဂၢဇင္း၊ ၀၆