> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ဆိုလို [SOLO]

Mar 28, 2009

ဆိုလို [SOLO]

အေမာေဖာက္ေနတဲ့ ေနေရာင္ျခည္
အေၾကာဆြဲေနတဲ့ ေလညင္း
အနာရင္းေနတဲ့ ေကာင္းကင္
အသက္ငင္ေနတဲ့ တိမ္တိုက္
ဆိုးမိုက္တဲ့ ရာသီဥတု
ေျခသလုံးအိမ္တိုင္ က်ီးကန္းေတြနဲ႔
အေလ့က်ပန္းေတြ႐ဲ ့ ဂီလာနဆည္းဆာမွာ
ငါဟာ
ေသြးမတိတ္ေသးတဲ့ ဂစ္တာ။

မိုဃ္းေဇာ္
အမွတ္ ၁၀၊ ပန္းအလကၤာမဂၢဇင္း