> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ခ်စ္သူ

Mar 29, 2009

ခ်စ္သူ

ကိေလသာ အေအးဓာတ္တို႔
အ႐ုိးထဲ ပတ္ဖြဲ႔လာတဲ့အခါ
ေစာင္တစ္ထည္တည္း တို႔ႏွစ္ေယာက္ျခံဳၾကတယ္။

အခ်စ္ရယ္
ဒါဟာ ဘုရားမႀကိဳက္တဲ့ ကိစၥပါလို႔ မင္းကမေျပာ
ဒါဟာ ေရွာင္လႊဲမရႏိုင္တဲ့ သဘာဝတရားႀကီးပါလို႔ ငါကမဆို
ရင္ခုန္ၾက႐ံုသက္သက္ပဲ
ၿပီးေတာ့
တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္
ကမာၻထဲက ကန္ထုတ္ၾကျပန္ေရာ။ ။

မိုဃ္းေဇာ္
မိုဃ္းေဇာ္ေသတမ္းစာ ကဗ်ာစာအုပ္၊ စာ ၄၉