> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ပံုေျပာသူ ၃

Mar 28, 2009

ပံုေျပာသူ ၃

ငါျပန္မတက္ႏိုင္တဲ့ တြင္းထဲက်ေရာက္ခဲ့
ငါဘာသြားေကာက္တာပါလိမ့္။

ေအာင္ခ်ိမ့္
ပုံေျပာသူ ကဗ်ာစာအုပ္၊ စာ ၁၁