> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: တစ္စစီၿပိဳကြဲ

Mar 28, 2009

တစ္စစီၿပိဳကြဲ

ရွင္သန္ေနမႈက
ႏွစ္ဘက္ခြ်န္ ခဲတံတစ္ေခ်ာင္းလို
ကုန္လြယ္ ဆံုးလြယ္။

ဖမ္းယူဆုပ္ကိုင္ထားလို႔ မရတဲ့
ေနေရာင္ျခည္ ေႏြးေႏြးလို
ဘဝက
အႀကိမ္ႀကိမ္ ေလွ်ာက် ပ်က္စီး။

တစ္ပင္တညး္ တစ္ကိုင္းစီ လြဲခဲ့ရေသာ
ေနရာအႏွံ ေပါက္ေရာက္ရွင္သန္မႈမ်ားနဲ႔
နားထဲ ခ်ိဳၿမိန္ေနဆဲ
ရြာေက်ာင္းက ေခါင္းေလာင္းသံ။

ကိုယ့္ပင္လယ္နဲ႔ကိုယ္
ကိုယ့္မီနဲ႔ကိုယ္
မရပ္မနား ေလာင္ကြ်မ္းေနမႈမ်ားနဲ႔
"ငယ္ဘဝ"ဆိုတာ
ေလာင္းေၾကးထပ္ၿပီး
ဘယ္ေတာ့မွ အေလ်ာ္ျပန္မရတဲ့
ကစားနည္း တစ္ခု။

ညီမင္းညိဳ
အမွတ္ ၉၊ ပိေတာက္ပြင့္သစ္မဂၢဇင္း၊ ၀၆