> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ျပတင္းေပါက္

Mar 28, 2009

ျပတင္းေပါက္

စစ္လြန္းလို႔ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေရေရာလိုက္ရ
ေစာေစာေသာက္မွ ေနာက္က်ခဲ့
ဘယ္သူေတြ ကဲ့ရဲ႕ကဲ့ရဲ႕
တည့္မတ္ေနတဲ့ မ်ဥ္းမတ္မ်ား
အလ်ားလိုက္ကူးတဲ့ လက္တံ
ငါ့ညေနေတြ ဘယ္သူျပန္အမ္းမလဲ
လမ္းခြဲရဲ႕ ဆံုမွတ္မွာ
ဘာမွ မျပည့္စုံျခင္းက ျပည့္စံုပါတယ္ဆိုရင္
ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုး
ဆိုင္မွားဝင္ခဲ့ၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး
ဆိုင္ဝင္မွားခဲ့ၾကတာပါ။ ။

ေဌးၾကည္(စလင္း)
ဇူလိုင္၊ Beauty မဂၢဇင္း၊ ၀၈