> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ေလယာဥ္ပ်ံ

Mar 28, 2009

ေလယာဥ္ပ်ံ

တိမ္ကဲ့သို႔ လြင့္ေနတဲ့စိတ္
ျမင့္တာတစ္ခုနဲ႔တင္ ေဝဝါးဝါး
အေရးေပၚ ဆင္းသက္လာခဲ့ ကြင္း
အေပၚစီးက ၾကည့္ေတာ့
လမ္းဟာ ေကာက္ေကြ႔လြန္း
ထိုင္ခုံေေအာက္မွာ အႏုပညာရွိတယ္
ဒီတစ္ခု အားကိုးနဲ႔
အရဲစြန္႔ ဆင္းခဲ့တယ္။

ထိန္လင္း
အမွတ္ ၉၊ ပိေတာက္ပြင့္သစ္မဂၢဇင္း၊ ၀၆