> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ကြ်ႏု္ပ္ဘက္က ကိစၥမ်ား

Mar 28, 2009

ကြ်ႏု္ပ္ဘက္က ကိစၥမ်ား

ဒီအသီးကို ဘယ္အပင္က
ခူးသလဲလို႔ သင္တို႔ငါ့ကိုေမးၾက။

ဒီအကႌ်ကိုဘယ္ဆိုင္က
ခ်ဳပ္ခဲ့သလဲလို႔ သင္တို႔ငါ့ကိုေမးၾက။

ဒီသရဖူကို ဘယ္သူက
ေဆာင္းေပးခဲ့သလဲလို႔ သင္တို႔ငါ့ကိုေမးၾက။

ေမခြန္းမ်ားဟာ
လွ်ာမ်ားကို အပ်င္းေျပေစတယ္။

ငါ့မွာ...
ဝွက္ထားတ့ဲ ေတာင္ပံတစ္စုံရွိတယ္။

ငါ့မွာ...
ဝွက္ထားတဲ့ ေကာင္းကင္တစ္ခုရွိတယ္။

သစၥာနီ၊ မိုးေဝ၊ ၁၉၈၇။
မိမိအေရျပားမွ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ျခင္းကဗ်ာစာအုပ္၊ စာ ၁၆