> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com

Mar 29, 2009

ဆည္းဆာျဖဴ
မီးခိုးေတြျဖဴ
လူေတြလား၊ ဂူေတြလား၊
လႈိင္းတစ္ေထာင္၊ ဗ်ိဳင္းေတာင္ခတ္၊
ကမ္းစပ္ကိုသြား။

ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္