> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ပင္လယ္ေလ႐ႈသူ

Mar 28, 2009

ပင္လယ္ေလ႐ႈသူ

ေဟာဒီမွာ...
ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား ညေန
ၾကည္လင္မႈမ်ား အခ်ိန္နာရီ
စင္ၾကယ္မႈမ်ား စံပယ္ပြင့္
႐ိုးေျဖာင့္မႈမ်ား ေအာက္စီဂ်င္
သန္႔႐ႈင္းမႈမ်ား သီခ်င္း
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမ်ား ပန္းသီး
လြတ္လပ္မႈမ်ား အာကာသ
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမ်ား မဟာပထဝီ
ရယ္ေမာကခုန္သံမ်ား အိမ္ရာ
လတ္ဆက္မႈမ်ား ကမာၻႀကီး


ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္၊ ပင္လယ္ေလ႐ႈသူ
ေမာင္ေခ်ာႏြယ္။