> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: သူတို႔ ေအးေအးေဆးေဆးသီခ်င္းဆိုလို႔

Mar 28, 2009

သူတို႔ ေအးေအးေဆးေဆးသီခ်င္းဆိုလို႔

ဂြာရာနီကာ ပီကာဆိုငွက္မ်ား
ပ်ံသန္းေလေပါ့ ကမာၻေျမအႏွံ႔အျပား
စပိန္ဂီတနဲ႔ ေမႊးျမေနတဲ့ညေတြကို ကိုက္ခ်ီသြား
အက္ရွင္ၿမိဳ႕ျပ ဝေျပာစည္ကား
ေက်းလက္အစိမ္း ၿငိမ္းေအးၾကေစသား။

ေမာင္စိမ္သစ္
ဒီဇင္ဘာ၊ Beauty Max မဂၢဇင္း၊ ၀၇
အကၤ်ီတံဆိပ္မ်ား ကဗ်ာစာအုပ္၊ ဇန္နဝါရီ၊၂၀၀၉