> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ျဖဴး

Mar 28, 2009

ျဖဴး

ပဋိသေႏၶတားေဆးစားၿပီး ဝဖီးသူမိန္းမလို
အေဝးေျပးကားႀကီးေတြ
ခ်စ္မႈတစ္ခုခုဆီ စုန္စုန္သြားၾက
ကုန္စည္အသစ္သစ္ေတြဆီ ဆန္ဆန္သြားၾက
ေထြးေပြ႔လုိက္စမ္းပါ...
ေထြးေပြ႔လိုက္စမ္းပါ ဆိုဆိုၿပီး
ရထား...
ဝင္ခ်လာ
ၿမီဳ ့ေတြကို ျဖဴးခ်လိုက္ပါေပါ့
ျဖဴး...။ ။

ေမာင္ေခ်ာႏြယ္