> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ကမ္းေျခ

Mar 28, 2009

ကမ္းေျခ

လူေတြ ပ်ားပန္းခတ္အသက္ဝင္ေနေပမယ့္
သူ႔ကိုယ္ပိုင္ အသက္ရွင္ခ်ိန္က ရွားတယ္...
တိမ္မွ်င္တစ္ခုလို ခပ္ပါးပါးခပ္ႏြဲ႔ႏြဲ႔။

မနက္မွာ... အာ႐ုဏ္အလင္း
ညအခါ... ေလေျပညွင္း
သဘာဝရဲ႕ ျပတင္းတံခါးေတြကတဆင့္
အေပါင္းအသင္းဆံဆံ ဆင္ဆံေရးရွိေသာ္လည္း
(တကယ့္တကယ္က်...)
ကြ်န္ေတာ့္လိုပဲ...
နာက်င္အခ်ိန္ပိုေတြကမ်ားတယ္။

ေကေအတီ
ႏိုဝင္ဘာ၊ Beauty မဂၢဇင္း၊ ၀၈