> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: သႏၱိသုခ

Mar 28, 2009

သႏၱိသုခ

ႏွင္းေဝေဝမနက္
ဆြတ္ပ်ံဖြယ္ ဥၾသသံသာ
ေႏြကို လုခဲ့ရွာ။ ။

ေမာင္ေခ်ာႏြယ္။