> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: အသံတစ္ခု

Mar 28, 2009

အသံတစ္ခု

ဘယ္သူ႔ကို ျငဴစူရမလဲ
အခ်စ္
ၾကမ္းျပင္ေပၚ စာ႐ြက္လြတ္ေတြၾကည့္ကာ
ခပ္တုိးတိုး ေခၚဆိုမိတယ္။
ေလဝင္ေလထြက္ မေကာင္းတဲ့ အခန္းထဲ
ေရာဂါဘယမ်ားေနတဲ့ ပိုးမႊားတစ္ေကာင္ပါ။
ရန႔ံမသင္းေတာ့တဲ့ အေရျပားဥယ်ာဥ္ထဲ
အရာရာ ဦးညြတ္ေနတဲ့ ပန္းတစ္ပြင့္ပါ။
ငါ
ဘာမွ မမွားေသးဘူး။ ။

တင္ကိုလတ္
အမွတ္ ၁၆၊ ပိေတာက္ပြင့္သစ္မဂၢဇင္း၊ ၀၈