> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာအရာဝတၳဳမ်ား (အဘိုးႀကီးတစ္ေယာက္အတြက္)

Mar 28, 2009

မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာအရာဝတၳဳမ်ား (အဘိုးႀကီးတစ္ေယာက္အတြက္)

၁။ တုတ္ေကာက္တစ္ေခ်ာင္း (အၿမဲတမ္းအတြက္)
၂။ သြားတုတစ္ခု
၃။ စိပ္ပုတီး (တစ္ခါတစ္ရံအတြက္)
၄။ ေၾကာင္ပိန္ပိန္ကေလး (သူစားမကုန္တာ ေကြ်းဖို႔)
၅။ တိတ္ဆိတ္မႈနဲ႔ အေႏြးဓာတ္
၆။ ျမင္း႐ုိင္းတစ္ေကာင္ (စိတ္ကူးထဲမွာ စီးၾကည့္ဖို႕)

ေနမ်ိဳး၊ ၁၅၊၅၊၀၅
ကဗ်ာဆရာဝံပုေလြ ကဗ်ာစာအုပ္၊ စာ ၅၂