> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: အဆစ္

Mar 28, 2009

အဆစ္

မိုးေကာင္းကင္ႀကီးကို ဝယ္တဲ့အခါ
ၾကယ္ေတြအဆစ္ရလာခဲ့သလိုမ်ိဳးပ
ဘဝတစ္ခုကို
ဘုမသိ ဘမသိ
အလကားမတ္တင္းနဲ႔ ဝယ္လိုက္မိၿပီမွ
သံသရာဆိုတာႀကီကို အဆစ္ရ။

ေမာင္စိမ္းသစ္။ ၂၁၊၁၊၂၀၀၈။
အက်ႌတံဆိပ္မ်ား ကဗ်ာစာအုပ္၊ ဇန္နဝါရီ၊ ၂၀၀၉