> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: လူျဖစ္ရတာေကာင္းတယ္

Mar 28, 2009

လူျဖစ္ရတာေကာင္းတယ္

လူျဖစ္ရတာေကာင္းတယ္
လူျဖစ္ရတာဟာ ဒုကၡဘုံထဲေရာက္လာတာပဲတဲ့
အဲဒီဒုကၡဘုံႀကီးအေၾကာင္း ငါတို႔
ေရေရလည္လည္ သိႏိုင္တယ္
ဒါေၾကာင့္ လူျဖစ္ရတာေကာင္းတယ္
ငါဒုကၡေရာက္တုန္းက မင္းတို႔မွတ္မိၾကေသးလား
ေအး - ဒါေပမယ့္ လူျဖစ္ရတာေကာင္းတယ္
ငါအစက ဒီေလာက္မသိဘူး
လူျဖစ္ရတာေကာင္းတယ္
ငါတို႔အတြက္ ေခါင္းကိုက္ေပ်ာက္ေဆးျပားေတြ
လိုသေလာက္ ထုတ္လုပ္ထားတယ္
ဒါေၾကာင့္ ငါေျပာတာေပါ့
လူျဖစ္ရတာေကာင္းတယ္
တစ္ခါတစ္ေလ ဘဝင္နည္းနည္းျမင့္၊ တစ္ခါတစ္ေလ အရွက္ရ
တစ္ခါတစ္ေလ ေဆြး၊ တစ္ခါတစ္ေလ သတိရ၊ တစ္ခါတစ္ေလ ေပ်ာ္ရႊင္
တစ္ခါတစ္ေလ စိတ္တို
လူျဖစ္ရတာေကာင္းတယ္
တခ်ိဳ႕အဘိဓမၼာေတြ ငါမႀကိဳက္ဘူး၊ တခ်ိဳ႕မိတ္ေဆြေတြ ငါမႀကိဳက္ဘူး
တခ်ိဳ႕အစားအစာေတြ ငါမႀကိဳက္ဘူး
ဒါေပမယ့္ လူျဖစ္ရတာေကာင္းတယ္
သူမဟာ လူသားမိန္းမတစ္ေယာက္
ဒါေၾကာင့္ ငါရဲရဲႀကီးေျပာပါတယ္
လူျဖစ္ရတာေကာင္းတယ္
ေဆး႐ုံတက္မလား၊ ႐ုပ္ရွင္႐ုိက္မလား
ဘီယာဆိုင္သြားမလား၊ အေျပးေလ့က်င့္မလား
အိမ္ေထာင္ျပဳမလား၊ ေနမ်ိဳးႀကီးကဗ်ာေတြဖတ္မလား
လူျဖစ္ရတာေကာင္းတယ္
ယဥ္ေက်းပါ၊ သင္ယူပါ၊ ႐ုိးေျဖာင့္ပါ
လူျဖစ္ရတာေကာင္းတယ္
ေလာကႀကီးကို အ႐ႈံးေပးခဲ့ပါၿပီဆိုပဲ
လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ေနာက္ဆံုးဝါက်ကို ငါဖတ္ခဲ့ရတယ္
ဒါေပမယ့္ လူျဖစ္ရတာေကာင္းတယ္
လူျဖစ္ရတာေကာင္းတယ္
လူျဖစ္ရတာေကာင္းတယ္လို႔
ငါပိုသိလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ငါဟာ ဝံပုေလြတစ္ေကာင္ျဖစ္ေနခဲ့ၿပီကြဲ႕။

ေနမ်ိဳး၊ ၄၊၂၊၀၅။
ကဗ်ာဆရာဝံပုေလြ ကဗ်ာစာအုပ္၊ စာ ၅၀)