> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: သဘာဝသင္းကြဲ

Mar 28, 2009

သဘာဝသင္းကြဲ

စာ ခုိ က်ီးကန္း ပ်ံက်သမား
ေရအိုင္ ဘဲျဖဴေလွထိုးသား
တီေကာင္ လယ္ထြန္စား။ ။

ေမာင္လူမိွန္
အမွတ္ ၈၊ စာေပဂ်ာနယ္၊ ၁၉၈၉
ေအာက္တိုဘာ၊ မေဟသီမဂၢဇင္း၊ ၀၈