> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ဂြါရာနီကား

Mar 28, 2009

ဂြါရာနီကား

ပီကာဆို ဆြဲသြားတာလို႔ေျပာတာပဲ
ကြ်န္ေတာကေတာ့
ဘာရယ္မွန္းမသိဘူး... ဆိုေတာ့
ကမာၻႀကီးက ရယ္ေမာၿပီးေျပာတယ္
ဘယ္သိမွာလဲ
မင္းကိုယ္တိုင္က
အဲဒီပန္းခ်ီကားထဲက တစ္ေယာက္ေပါ့... တဲ့
ဂြါရာနီကား။

စံညိမ္းဦး
အမွတ္ ၆၊ ပိေတာက္ပြင့္သစ္မဂၢဇင္း၊ ၀၆