> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: အိမ္

Mar 28, 2009

အိမ္

ပလတ္စတစ္အၾကည္သားေပၚ
တိမ္ေတြ ေရးဆြဲခ်လိုက္ၿပီး
တိမ္အိမ္ေလး ေဆာက္ခါဝင္လိုက္မိ
ဘယ္လိုမွ ျပန္ထြက္မရေတာ့ဘူး။ ။

ေမာင္ေခ်ာႏြယ္။